Curs online de Matemàtiques de 1r de Batxillerat

Curs online de Física 1r de Batxillerat


Curs online de Química de 1r de Batxillerat


Curs online de Formulació química inorgànica

Curs online de Biologia de 1r de Batxillerat

Curs online de Ciències de la Terra i del medi ambient de 1r de Batxillerat

Curs online de Dibuix tècnic de 1r de Batxillerat

Curs online de Tecnologia industrial de 1r de Batxillerat

Tutoria de 1r Batxillerat Tecnològic i Ciències Naturals