Curs online de Matemàtiques aplicades a les ciències socials de 1r de Batxillerat

Curs online d'Economia i organització d'empresa de 1r de Batxillerat

Curs online d'Economia de 1r de Batxillerat

Curs online de Llatí de 1r de Batxillerat

Curs online d'Història del món contemporani de 1r de Batxillerat

Curs on-line de la matèria optativa de batxillerat Francès

Curs on-line de la matèria optativa de batxillerat Psicologia