Curs online de Literatrua catalana de 2n de Batxillerat

Curs online d'Economia i organització d'empresa de 2n de Batxillerat

Curs online de Geografia de 2n de Batxillerat


Curs online de Grec de 2n de Batxillerat

Curs online d'Història de l' Art de 2n de Batxillerat


Curs online de Llatí de 2n de Batxillerat

Curs online de Matemàtiques aplicades a les ciències socials de 2n de Batxillerat