Curs online de llengua i literatura catalana de 2n de Batxillerat

Curs online de Llengua i literatura castellana de 2n de Batxillerat

Curs online de Llengua estrangera (anglès) de 2n de Batxillerat

Curs online de Filosofia de 2n de Batxillerat

Curs online d'Història de 2n de Batxillerat

Curs online de tutoria de 2n de Batxillerat