UF2: Fiscalitat empresarial
UF3: Gestió administrativa de les operacions de compravenda i de tresoreria