2n  Grau Superior Administració i Finances: Mòdul de Comptabilitat i Fiscalitat