Normativa de l'Aula Virtual de l'Escola Santíssima Trinitat


Abans de poder fer servir l'Aula Virtual de l'escola, cal que accepteu la següent normativa. Si es modifiqués o ampliés cap de les normes actuals, haurieu de tornar-les a acceptar.

  1. Cada alumne/a matriculat al centre disposa d'un nom d'usuari i d'una contranseya per accedir a l'Aula Virtual. La contrasenya no s'haurà de comunicar a altres companys, ja que podrien accedir-hi suplantant la personalitat de l'alumne i aquest es faria responsable dels actes de tercers. Per tant, donat que la contrasenya inicial és la data de naixement i aquesta pot ser pública, caldria que es canviés el més aviat millor.

  2. Tot i que és possible navegar per la majoria de cursos i accedir als recursos (documents, enllaços webs, etc.) de tota l'Aula, és convenient no realitzar les activitats de les matèries que no cursi l'alumne, com ara qüestionaris o participació en discussions.

  3. L'Aula Virtual disposa d'un sistema de missatgeria amb el qual els alumnes i els professors poden comunicar-se. El llenguatge emprat en aquest sistema ha de regir-se pel respecte envers els altres i el vocabulari ha de ser adequat a l'entorn escolar, prohibint-se qualsevol mena d'insult o paraula malsonant. Tanmateix, l'ús de la missatgeria estarà restringit o bé fora de l'horari escolar o bé quan ho indiquin els professorat.

  4. La participació en les diferents discussions que els professors proposin (fórums, comentaris a activitats, etc.) seguiran les mateixes indicacions que s'han fet sobre la missatgeria al punt 3 d'aquesta normativa.

  5. Els usuaris de l'Aula Virtual poden afegir al seu perfil una imatge, que pot ser una fotografia o qualsevol dibuix, però que sigui respectuosa amb els altres i adient a l'entorn escolar.

  6. L'incompliment d'una o més de les normes exposades en els punts anteriors suposarà les següents sancions:

La comissió TIC